close
Counter Icon

Kumikita ng 5% APY

PHP: 50.00

$50.00

Kwentang Pang-Ipon na Mataas ang Patubo

Tumanggap ng patubo mula 2% hanggang 5% APY na tinatalo ang pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Oo, tama yung basa mo. Kayang umangkop, walang kinakailangang minimong balanse, o mga singil pangbuwan-buwan o mga multa para mag-withdraw. Gawin ang ginagawa ng mga mayayaman, kumita habang tulog.

Agad-AgarangPagpapadala ng Pera

Pumindot lang ng button at magsimula na magpadala, sumingil, humingi, at tumanggap ng mga bayad saanman sa mundo. Mabilis, ligtas, at madali.

Request
Send
Instant Money Transfer
Locations
CMapCashero
Cashero

Magpadala ngPera Abroad

Magpadala ng pera pauwi. Lalong hatakin ang pera mo kasama ang mga mababang singil para magpapalit. Tinutulungan ka ng Cashero magpadala ng pera sa ibang bansa nang walang abala.

Iba’t Ibang SalapiKwentang Pang-Ipon ng

Iba’t ibang salapi, isang wallet. I-convert ang lokal na salapi papuntang USD, GBP, o EUR para maiwasan ang panganib ng pabago-bago ng halaga ng pera.

american flag
uk flag
europe flag
Flags
currency exchange

Online na Palitan ng Salapi

Agad-agarang magpalit sa pagitan ng USD, EUR, at GBP sa mga urang sobrang ka-akit akait na hinding-hindi mo na gugustahin magpalit sa bangko kahit kailanman. Sige nga, talunin mo yan.

Negosyo

Kumita sa iyong kita kasama ang aming ipon na mataas ang patubo. Magpadala, mag-request, at tumanggap ng pera mula sa mga kostumer sa ibang bansa.

Hand
Charity

Mga Donasyong Walang Singil

Nararapat ang espesyal na pagtrato sa mga bayani. Kapag tumanggap ng mga donasyon sa app o gamit ang donation request link, matatanggap mo 100% ng pera at ang mga donasyon mo ay kumikita din ng patubo.

Magsimula sa Ilang Minuto Lang

Favourite

I-download ang Cashero app

Vector

Mag-sign up at i-verify ang iyong identidad

Done

Magpasok o tumanggap ng pera at magsimulang tumanggap bumenepisyo

Gumagana ang Cashero sa Buong Mundo

map

Mga Madalas Itanong

Ano ang Cashero?

Ang Cashero ay isang lahat-sa-isang plataporma para sa mga kwentang pang-ipon na mataas ang tubo sa iba’t ibang salapi, palitan ng pera, at agad-agad na pagpadala ng pera sa iba’t ibang lugar. Kami ay ang super-bayani ng pera mo

Kwentang pang-ipon na mataas ang patubo: Ang mga gumagamit ng Cashero ay makakatanggap ng 2%-5% isang taong patubo na halos di kapani-paniwala. Talo pa nito ang mga bangko, at hindi pa naapektuhan ng pagtaas ng halaga ng mga bilihin!

Kwentang hawak ang iba’t ibang salapi: Walang minimong balanse o mga singil pampanatili. Ang mga gumagamit ng Cashero ay maaaring makatakas mula sa panganib ng pabago-bagong halaga ng palitan ng pera sa paghawak ng mga balanse sa USD, GBP, at EUR.

Pagpalit ng pera: Magpalit ng pera agad-agad sa pagitan ng USD, EUR, at GBP

Instant na Pagbabayad: Agad-agad na magpadala, magpalit, o tumanggap ng pera galing sa iba’t ibang bansa, bago ka pa magsabi ng Cashero.

Negosyo: Magpadala, sumingil, o tumanggap ng pera mula sa mga kustomer sa iba’t ibang bansa.

Donasyong Walang Singil: Sumali ang mga karidad upang makatanggapng mga donasyon. Pwedeng gamitin ang Cashero link para humingi ng donasyon sa pamamagitan ng Cashero.

Mga Gantimpala: Kumita ng mga gantimpala pag maipagsaliang iba sa Cashero.

The Cashero mobile app is launching soon. Stay tuned!

Ang Cashero ay nasa prosesong maging isang institusyong pinansyal na kontrolado ng EU

Sumali ng Cashero

Handa na bang ipalago ang iyong pera? Sumali ng Cashero at makakuha ng maagang pag-access.